ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  รวมภาพคณะผู้บริหาร
  รวมภาพสมาชิกสภา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กู้ชีพ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
 

     
 


ชื่อ : นายสิงห์ สันทาลุนัย
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรีชื่อ : นายสมเจตน์ สุขบรรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรีชื่อ : นายพร สุขศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 1ชื่อ : นายโสฬส ดวงใจ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 1ชื่อ : นางสาวณัฐณิฌา บุราคร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 1ชื่อ : นางสำราญ บุราคร
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 1ชื่อ : นางนริศรา หาผล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 1ชื่อ : นายประสิทธิ์ บุญเสริม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 2ชื่อ : นายพีรศักดิ์ สุขบรรณ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 2ชื่อ : นายเอนก บุญเสริม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 2ชื่อ : นางสาวสุภัตร สุภาวหา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 2ชื่อ : นางรุ่งทิวา รอดภัย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมื่นศรี เขต 2 
     
หน้าแรก | ผลงาน เทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ เทศบาล
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd